BEZPŁATNY informator po ukraińsku dla imigrantów w Warszawie

UKRAINA — WARSZAWA:
Zaktualizowany BEZPŁATNY informator po ukraińsku dla imigrantów w Warszawie. To może być ważny niezbędnik dla uchodźców pragnących przebywać dłuższy czas w Warszawie i chcących wiedzieć jak funkcjonuje miasto. Na ponad 50 stronach podane są niezbędne i potrzebne linki do instytucji zdrowotnych, edukacyjnych, itd.

Informator dostępny jest jako bardzo lekki PDF (4MB), który można pobrać np. na telefon. Można też przeglądać publikację on-line. Plik udostępniany jest za darmo.

Prosty adres: https://ua.prst.pl/

--

--

Profesjonalne tworzenie gazet i czasopism. — Skład gazet: https://wlasnagazeta.pl/sklad-gazet-dtp/ — druk gazet: https://wlasnagazeta.pl/druk-gazet/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store